شرایط و مقررات نوبت دهی اینترنتی

 

  1. سامانه نوبت دهی اینترنتی با هدف رفاه حال بیماران ، و رزرو نوبت مراجعه بیماران از راه دور (اینترنت) پیاده سازی گردیده است.

  2. لطفا در ساعت مقرر شده که در برگه چاپ نوبت شما درج گرددید است حضور پیداکنید در غیر اینصورت نوبت شما به مراجعین حضوری داده خواهد شد

  3. ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفاً با مشخصات و اطلاعات بیمار انجام شود و هنگام ثبت بیمه دقت شود که دفترچه بیمه متعلق به خود بیمار باشد .(( در صورت مغایرت مشخصات ثبت شده یا بیمه ثبت شده با بیمارنوبت رزرو شده باطل می گردد)

  4. ضروری است دفترچه های بیمه خدمات درمانی (روستائیان )بایستی مهر پزشک خانواده و کد ارجاع داشته باشند

  5. شماره همراه خود را صحیح وارد کنید که در صورت بروز هرگونه تغییر در نوبت شما  کلینیک به شما اطلاع رسانی نماید

  6. بیماران محترمی که موفق به گرفتن نوبت اینترنتی می شوند برای ثبت نهای نوبت خود در ساعت مقرر شده به صورت  حضوری به پذیرش کلینیک مراجعه و قبص صندوق خود را دریافت نمایند

  7. در عملیات رزرو و اخذ نوبت در انتخاب روز و تاریخ نوبت درخواستی دقت نمایید .

  8. نوبت دهی فقط مربوط به ویزیت می باشد و شامل نوبت آزمایشات ، سونوگرافی و سایر خدماتی  نمی باشد .

  9. پس از اخذ نوبت و دریافت کد پذیرش، اطلاعات رزرو شده، به موبایل شما پیامک میشود و همچنین امکان چاپ اطلاعات وجود دارد

  10. توجه فرمایید که نوبت اخذ شده برای یک پزشک به هیچ عنوان قابل تغییر به پزشک دیگر نمی باشد.